Katharina Berggren Consulting
 
   
Startsidan
Om företaget
Personalspecialist
Individ/Organisationsutveckling
Arbetsmiljö
Arbetsrätt
Coaching/Karriärrådgivning
Arbetslivsinriktad rehabilitering
Personlig utveckling - Tester
Utbildning
Artiklar
 
 

Arbetsrätt

Det är många frågor som handlar om regler, avtal och lagar. Min kunskap inom arbetsrätten är god och jag hjälper er gärna. Jag arbetar aktivt med arbetsrättsliga frågor både operativt och strategiskt. Gäller alla frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Allt praktiskt arbete inom arbetsrätt kan vara:
Arbetsmiljö, skyddsarbete, sjukdom/rehabilitering, missbruk.
Stöd vid förhandling, anställning, uppsägning och omställning.

Se till att avtal är arbetsrättsligt korrekta och att semester och ledighet sköts inom ramen för avtal och arbetsrätt.
Att veta hur man går tillväga vid föräldraledighet och hur man gör vid studieledigheter m m.

Att arbeta med och upprätta rutiner och handböcker för företagets regler och rutiner, allt enligt avtal och praxis samt förordningar och lagar.

Arbetsrätt

 

   
KB Consulting