Katharina Berggren Consulting
 
 
   
Startsidan
Om företaget
Personalspecialist
Individ/Organisationsutveckling
Arbetsmiljö
Arbetsrätt
Coaching/Karriärrådgivning
Arbetslivsinriktad rehabilitering
Personlig utveckling - Tester
Utbildning
Artiklar
 
 

Coaching/Karriärrådgivning

Jag vägleder och coachar den anställde då det av någon anledning inte finns någon lösning inom avdelningen eller organisationen. Genom samtal och handledning hittar vi nya vägar i arbetslivet. Via möten, tester och konkret planering stärks personen att gå vidare.

Det finns även de som behöver stöd på väg upp i organisationen. För att nå en strukturerad utveckling finner vi rätt möjligheter, genom stöd och handledning.

Jag arbetar också som coach åt personer som står utanför arbetsmarknaden i syfte att öka anställningsmöjligheterna och snabbare återvända till arbetslivet.

Coaching/Karriärrådgivning

Coachning karriärrådgivning och vägledning vid organisatoriska förändringar som innebär förändring för personal, karriärplanering vid befordran, uppsägning, omställningsstöd mm. Här kan jag vara bollplank och stöd åt företagsledning och chefer när det gäller olika organisatoriska frågor eller av individuell karaktär.

   
KB Consulting