Katharina Berggren Consulting
 
 
   
Startsidan
Om företaget
Personalspecialist
Individ/Organisationsutveckling
Arbetsmiljö
Arbetsrätt
Coaching/Karriärrådgivning
Arbetslivsinriktad rehabilitering
Personlig utveckling - Tester
Utbildning
Artiklar
 
 

Utbildning

Det kan vara bra att se över företagets kunskaper i arbetsrätt, arbetsmiljö och kommunikation.

Detta är viktigt att veta sina skyldigheter och vad man ska göra om något inträffar.

Om man ska delegera arbetsmiljöansvar ska man även erbjuda kunskapen. Hur sköter vi det systematiska arbetsmiljöarbetet, vad finns det för redskap och regler? Vad är psykosocial arbetsmiljö?

Tillsätts en ledarposition kan det vara nödvändigt att se över kunskaperna. Har han/hon ett kommunikativt ledarskap, kan de arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor?

Det är betydelsefullt att se över på vilket sätt vi förmedlar budskap. Hur framför jag det jag vill säga? Vi förmedlar inte bara med ord utan även med kroppsspråk, attityd och andra viktiga signaler som kan påverka vårt budskap.

Jag skräddarsyr givetvis utbildningar efter företagets behov.
Utbildningarna kan hållas på svenska eller engelska.

Utbildning

 

   
KB Consulting