Katharina Berggren Consulting
 
 
   
Startsidan
Om företaget
Personalspecialist
Individ/Organisationsutveckling
Arbetsmiljö
Arbetsrätt
Coaching/Karriärrådgivning
Arbetslivsinriktad rehabilitering
Personlig utveckling - Tester
Utbildning
Artiklar
 
 

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

är ett av världens mest använda personlighetstest.

Testet är framställt av Isabell Myers och Katherine C Briggs och bygger på den schweiziske psykiatern Carl Gustav Jungs teori om psykologiska typer, har över 50 års forskning bakom sig.

Det är i första hand ett instrument för självkännedom och personlig utveckling och visar hur skillnaden mellan människor kan tas tillvara. Andra användningsområden är grupp-utveckling, där en förståelse för olikheterna kan leda till att man undviker missförstånd/ konflikter och att man kan dra nytta av gruppdeltagarnas olika styrkor.

Modellen används också som en grund för att reflektera kring lärstilar, för att öka sin skicklighet i bemötande av personer med annan personlighetsstil och för att bli klar över den egna ledarstilen.

Vissa beteenden känns mera naturliga för oss vilket gör att vi utvecklar dem mera, även om vi skulle kunna välja ett annat beteendemönster. Genom MBTI kan vi bli mera medvetna om våra vanemässiga reaktionsmönster och därmed förstå både oss själva och andra bättre.

Vi tenderar att bygga upp olika mentala kartor om hur världen är beskaffad och hur vi ska hantera den, och har vi en benägenhet att uppfatta vår egen karta som den enda sanna.

När det uppstår konflikter kan det vara en god idé att göra en kartläggning via MBTI för att öka förståelsen för varandras mentala kartor. Metoden fungerar på så vis utmärkt vid teamutveckling. Den ökar förståelsen, dels för de egna preferenserna men även för motpartens. Vi kan därmed vara mera flexibla i vårt beteende för att öka samarbetet och därmed effektiviteten och produktiviteten på en arbetsplats.

Målgrupp
Instrumentet kan användas i olika sammanhang, t ex ledarskapsutveckling, teamutveckling, personlig utveckling, kommunikationsutveckling, konfliktlösning.

 
KB Consulting