Katharina Berggren Consulting
 
   
Startsidan
Om företaget
Personalspecialist
Individ/Organisationsutveckling
Arbetsmiljö
Arbetsrätt
Coaching/Karriärrådgivning
Arbetslivsinriktad rehabilitering
Personlig utveckling - Tester
Utbildning
Artiklar
 
 

Personalspecialist

Jag har möjlighet att arbeta som  personalspecialist med traditionella arbetsuppgifter. Det kan vara daglig skötsel av personalärenden, specifika arbetsrättsliga frågor, arbetsmiljöarbete, lönekartläggning mm.

Anpassning eller utveckling av företagets strategier, mål och policy till praktisk tillämpning. Är bollplank till chefer i löpande frågor, exempelvis disciplinåtgärder, sjukfrånvaro, hantering vid föräldraledighet, studieledighet mm.

 

Personalspecialist
   

 

 

 

 
   
KB Consulting