Katharina Berggren Consulting
 
   
Startsidan
Om företaget
Personalspecialist
Individ/Organisationsutveckling
Arbetsmiljö
Arbetsrätt
Coaching/Karriärrådgivning
Arbetslivsinriktad rehabilitering
Personlig utveckling - Tester
Utbildning
Artiklar
 
 

Förändring ger Förbättring

I mitt arbete som specialist och som stöd har jag möjlighet att leda förändringsarbete både strategiskt och operativt. Det kan handla om personal- och organisations-förändringar, svåra samtal, tunga rehabiliteringsärenden, kriser och konflikter. Jag har goda arbetsrättsliga kunskaper och en lång erfarenhet av att hantera både individ- och arbetsmiljöfrågor. Min uppgift är ofta att hjälpa företag och människor till nya bättre lösningar, handfast och konkret.
Förändring ger förbättring

Varför ta in en konsult?

 

Som ledare ställs du inför som olika frågor i anställningsförhållandet, samtidigt som tiden så gott som aldrig räcker till. Det är olika saker som blir lidande, i regel sådant som tar tid eller är tungt att axla. Det kan handla om att ta tag i konflikter och ta svåra samtal eller att lösa nödvändiga förändringar - låt mig hjälpa dig.

I ett väl fungerande förändringsarbete, med en konkret plan, kan både organisationen och den enskilde ges en bra lösning som ger både ökad motivation och effektivitet, ökat självförtroende och självaktning. Samtidigt som företaget kan utvecklas vidare, både företag och individ blir vinnare.

   
KB Consulting